Післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних закладів у Київському університеті.

Графік підвищення кваліфікації вчителів на 2014-2015 н.р.

1. Гасило А.В. - з жовтня 2014 року по квітень 2015 року;
2. Заріцька А.І. - з 06.10.2014 р. по 24.10.2014р.;
3. Савчук О.М. - з 15.09.2014р. по 03.10.2014р.;
4. Нечитайло Г.А. - з 06.10.2014р. по 24.10.2014р.;
5. Лаврінець О.М. - з 08.12.2014р. по 26.12.2014р.;
6. Шитікова Н.Б. - з 02.02.2015р. по 20.02.2015р.;
7. Степанова А.О. - з 03.11.2014р. по 21.11.2014р.;
8. Самойленко Л.О. - з 24.11.2014р. по 12.12.2014р.;
9. Глушенко Л.І. - з 24.11.2014р. по 12.12.2014р.


Графік роботи атестаційної комісії
у 2014-2015 навчальному році
середньої загальноосвітньої школи № 12

1. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:
• розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії;
• затвердження графіку роботи атестаційної комісії.
Термін - Після створення атестаційна комісії. Відповідальний - Голова атестаційної комісії.

2. Оформлення стенду щодо питань атестації педагогічних працівників.
Термін - Вересень. Відповідальний - Заступник голови атестаційної комісії.

3. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.
Термін - Вересень. Відповідальний - Голова, заступник голови атестаційної комісії.

4. Прийняття від адміністрації навчального закладу списків педагогічних працівників, які атестуються у черговому порядку, приймання заяв від педагогічних працівників та подання адміністрації (педагогічної ради) навчального закладу на позачергову атестацію інших документів.
Термін - до 10.10.2014р. Відповідальний - Заступник голови, секретар атестаційна комісії.

5. Засідання атестаційної комісії з розгляду документів, поданих до атестаційної комісії.
Термін - після 10.10.2014р. Відповідальний - Голова атестаційної комісії.

6. Затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації. Доведення до відома педагогічних працівників його під підпис.
Термін - до 20.10.2014р. Відповідальний - Голова, секретар атестаційної комісії.

7. Складання індивідуальних графіків підготовки і проходження атестації педагогічних працівників.
Термін - до 30.10.2014р. Відповідальний - Члени атестаційної комісії.

8. Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з індивідуальними графіками підготовки і проходження атестації).
Термін - листопад - 13 березня 2015р. Відповідальний - Голова, заступник, члени атестаційної комісії.

9. Засідання атестаційної комісії(за потребою).
Термін - листопад-березень. Відповідальний - Голова атестаційної комісії.

10. Приймання від адміністрації навчального закладу характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.
Термін - до 01.03.2015р. Відповідальний - Заступник голови, секретар атестаційна комісії.

11. Ознайомлення педагогічного працівника із характеристикою.
Термін - Не пізніше як за 10 днів до проведення атестації. Відповідальний - Голова атестаційної комісії.

12. Оформлення атестаційних листів, ознайомлення із ними педагогічних працівників.
Термін - до 15.03.2015р. Відповідальний - Секретар атестаційна комісії.

13. Засідання атестаційних комісій з розгляду питань відповідно до повноважень:
• І рівня - термін до 01.04.2015р.
• ІІ рівня - термін до 10.04.2015р.
• ІІІ рівня - термін до 25.04.2015р.
Відповідальний - Голова атестаційної комісії, члени атестаційна комісії.