Основною метою діяльності соціально-психологічної служби
  у школі є соціально-психологічне забезпечення та підвищення
  ефективності педагогічного процесу з метою компетентнісного
  самовдосконалення вчителя і учня на гуманістично – інноваційних
  засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя
  усіх його учасників.
Завдання соціально-психологічної служби:
створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;
соціально-психологічний супровід дітей пільгових категорій;
здійснення профілактично – просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків;
сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів;
раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;
психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання;
підвищення ефективності навчально-виховного процесу, застосовуючи на практиці новітні досягнення психологічної науки і соціальної педагогіки.