Н а й в и щ і   ц і н н о с т і   с у с п і л ь с т в а – це людина,
її життя і здоров’я, недоторканість і безпека


 

Головною метою школи є створення для кожного учня та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму.